Esc More­lia vs Esc Poniente

Esc Sec 79 vs Imp Tan­gan­ci­cuaro

Esc Sec 79 vs Los 11 de Ixtlán

Imp Tan­gancícuaro vs Esc More­lia Monar­cas

Inde­pen­den­cia vs Esc Mpal Val­ores

Comen­tar­ios poten­ci­a­dos por CCom­ment